W Nowym Sączu znowu ciężko oddychać

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu informuje, o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego – 50 µg/m<sup>3</sup> dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Co to oznacza? 

Mówiąc najprościej, oddychanie powietrzem tak złej jakości jest niebezpieczne dla zdrowia. Szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąży. Te grupy powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 11:00 dnia wtorek, 30-01-2024 do godz. 24:00 dnia wtorek, 30-01-2024 Łącznie 13 godz.

Przyczyny:

·         Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń

·         Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym

Obszar ryzyka: Powiat Nowy Sącz

Skip to content