„Ludomir Handzel buduje ronda ale jest cała kolejka aby je nazywać” – mówi prezydent. Nowy Sącz bez Misia Uszatka

W Nowym Sączu nie będzie ronda im. Misia Uszatka ani ronda Bolka i Lolka. Przynajmniej na razie. Tak zdecydowali radni w trakcie ostatniej Sesji Rady Miasta. Prezydencki pomysł aby dwóm skrzyżowaniom z Al. Piłsudskiego nadać wyżej wymienione nazwy nie został poddany pod głosowanie. O wycofanie go z porządku obrad zawnioskował radny W. Piech. Większość przychyliła się do tej decyzji

Skip to content