Kontrole na granicy ze Słowacją przedłużone

foto: KaOSG

Kontrole na granicy ze Słowacją będą obowiązywać przez kolejna 20 dni. Taką decyzję podjął dziś Minister Spraw Wewnętrznych .

Przedłużymy tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją o następne 20 dni – przekazał Mariusz Kamiński.

Tymczasowa kontrola graniczna osób na granicy polsko-słowackiej została wprowadzona 4 października br. Kontrole prowadzone są tylko na kierunku wjazdowym do Polski. Granicę można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach.

Osoby czy pojazdy do kontroli są typowane na podstawie analizy ryzyka – informuje Komenda Główna Straży Granicznej. Podróżni przekraczający granice polsko-słowacką muszą pamiętać o posiadaniu dokumentów podróży – dowodu osobistego lub paszportu.

Granicę można przekroczyć:

– w 9 drogowych przejściach granicznych:

 •     Radoszyce
 •     Barwinek
 •     Muszynka
 •     Piwniczna-Zdrój – Mnišek nad Popradom
 •     Jurgów
 •     Chyżne
 •     Korbielów
 •     Zwardoń – Skalité Platforma
 •     Leluchów – przejście piesze do 04.10 br., od 05.10 br.- przejście drogowe, ale przeznaczone tylko dla obywateli UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci !

 – w 3 kolejowych przejściach granicznych:

 •     Łupków – Palota
 •     Muszyna – Plaveč
 •     Zwardoń–Skalité

– w 10 pieszych przejściach granicznych, przeznaczonych wyłącznie dla obywateli UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci :

 •     Ożenna
 •     Konieczna
 •     Niedzica
 •     Łysa Polana
 •     Chochołów
 •     Winiarczykówka
 •     Ujsoły
 •     Bór
 •     Zwardoń – Mýto
 •     Jaworzynka – Čierne –Skalité

Celem wprowadzenia kontroli granicznych jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego. Za przekroczenie granicy w miejscu niedozwolonym grozi mandat w wysokości 500 złotych.


Skip to content