Reparacje wojenne dla Nowego Sącza. Czy radni poprą projekt uchwały?

W porządku najbliższej Sesji Rady Miasta, zaplanowanej na wtorek 12 września, znalazł się projekt uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla starań zmierzających do uzyskania odszkodowań za straty wojenne jakie odniosła Polska – w tym miasto Nowy Sącz – z powodu okupacji i agresji niemieckiej w latach 1939-1945.

Autorami projektu jest klub radnych PiS, a w dołączonym uzasadnieniu czytamy m.in. o konieczności uregulowania w stosunkach polsko – niemieckich reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakich doznali Polacy z powodu bezprawnej napaści ze strony Niemiec oraz późniejszej wieloletniej okupacji niemieckiej.

Sygnatariusze projektu odwołują się także bezpośrednio do sytuacji Nowego Sącza, który doświadczył wielorakich form zbrodni, prześladowań i form nacisku z powodu polityki okupacyjnej.

Wg. załączonego uzasadnienia, wskutek działań niemieckiego aparatu okupacyjnego miasto utraciło ok. 1/3 swojej ludności.

Okupacja Nowego Sącza to nie tylko nie dające się zrekompensować straty ludzkie ale także straty majątkowe. Wśród nich zniszczenia wywołane bezpośrednimi działaniami wojennymi, rekwizycje majątków, wywłaszczenia lokali a także maszyn i urządzeń. Autorzy projektu przywołują w swoim uzasadnieniu m.in. demontaż i kradzież wyposażenia warsztatów kolejowych i parowozowni.

Wszystko to – jak czytamy w projekcie uchwały, która w najbliższy wtorek trafi pod ocenę nowosądeckich radnych – oprócz wymiaru moralnego, ma także wymiar materialny. Dlatego RM Nowego Sącza w imieniu całej społeczności także ofiar niemieckiego barbarzyństwa powinna – zdaniem klubu radnych PiS – wyrazić poparcie dla starań zmierzających do uzyskania odszkodowań za straty wojenne od Niemiec.

Poniżej publikujemy treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

źródło: https://www.nowysacz.pl/rada-miasta-informacje-o-sesjach/27241

Skip to content