Benedykt Polański nadal będzie dyrektorem MOK

Jak wynika z Zarządzenie nr 871/2023 wydanego 28 sierpnia 2023 roku przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Benedykt Polański będzie kontynuował swoją pracę.

W paragrafie 1 wyżej wymienionego dokumentu czytamy „ Z dniem 1 września 2023 r. powołuję Pana Benedykta Polańskiego na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu”.

Ciekawy wydaje się także kolejny akapit tego samego paragrafu, który mówi o tym, że „nowy-stary” dyrektor został powołany na czas ściśle określony i swoją funkcję będzie sprawował przez najbliższych 5 lat. czyli aż do dnia 31 sierpnia 2028 r. (zgodnie z obowiązującym prawem, dyrektora instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna powołuje się na okres od trzech do siedmiu lat). Niniejsze powołanie na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu jest jednoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na czas określony w wymiarze pełnego etatu a warunki pracy i płacy zostaną określone odrębnie.

Przypomnijmy, w lipcu pojawiła się nieoficjalna informacja, że kończąca się umowa o pracę dyrektora MOK, nie zostanie przedłużona. Powodem miało być oskarżenie Benedykta Polańskiego przez jednego z sądeckich fotografików o naruszenie praw autorskich. Jak widać informacje te okazały się być nieprawdziwe i dyrektor Polański będzie nadal pełnił swoje obowiązki jako dyrektor przynajmniej do 2028 roku.

źródło: BIP Nowy Sącz


Skip to content