Na Sądecczyźnie znaleziono kolejny pocisk z II wojny światowej

Na Sądecczyźnie, w potoku znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Teren został zabezpieczony. „Pamiątka z wojny” została zabrana przez saperów na poligon celem zneutralizowania.

6 sierpnia br. dyżurny Komisariatu Policji w Grybowie został powiadomiony o znalezieniu niewybuchu w potoku przy ul. Zdrojowej w Grybowie. Skorodowany pociski ujawnił podczas spaceru mieszkaniec Sądecczyzny. Skierowany na miejsce funkcjonariusz z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zajmujący się rozpoznaniem minersko – pirotechnicznym potwierdził, że jest to pocisk artyleryjski o długości 30 cm prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.

Do czasu przybycia patrolu saperskiego z Krakowa znalezisko zabezpieczali policjanci z Grybowa.

Wczoraj tj. 7 sierpnia br. na miejsce przybyła załoga 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa. Niebezpieczna pozostałość po wojnie została zabezpieczona przez krakowskich saperów w specjalistycznym pojeździe pirotechnicznym i przetransportowana na poligon celem neutralizacji.

W przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast powiadomić Policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią dla osoby przebywającej w jego pobliżu!

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci powiadamiają specjalistyczny patrol saperski, a do momentu jego przybycia zabezpieczają znalezisko.

Skip to content