Nie udało się „naprawić” Budżetu Obywatelskiego. Większość wniesionych przez mieszkańców poprawek odrzucona.

Nie udało sie wprowadzić poprawek, które miały ograniczyć nadużycia przy realizacji Budżetu Obywatelskiego. Lista zastrzeżeń była bardzo długa, najczęściej pojawiały się zarzuty, że budżet jest przejadany, projekty dotyczą w większości organizacji „spotkań kotletowych”, biesiad oraz wycieczek i są wykorzystywane przez niektórych radnych jako własna promocja (np. realizowany na osiedlu Kochanowskiego projekt pt. „Krzysztof Ziaja z Mieszkańcami os. Kochanowskiego)

W związku z tym powstał nawet specjalny zespół, złożony z mieszkańców oraz dwójki radnych (Józefa Hojnora oraz Grzegorza Fecko), który w ciągu 4 miesięcy wypracował propozycję zmian. Radny Józef Hojnor złożył je w formie poprawki do procedowanych podczas sesji zmian w regulaminie. Wszystkie jednak zostały odrzucone, głównie głosami radnych Koalicji Obywatelskiej (z wyjątkiem radnych J. Hojnora i G. Fecko) oraz Koalicji Nowosądeckiej.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content