Obwodnica południowa Nowego Sącza – w tym roku wniosek o ZRID

Dobiega końca tworzenie projektu budowlanego południowej obwodnicy Nowego Sącza. Opóźnienie prac to efekt odwołania od decyzji środowiskowej, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Odwołanie złożyła Sądecka Izba Gospodarcza, która zakwestionowała wybrany wariant – niekorzystny ich zdaniem dla środowiska oraz interesów lokalnej społeczności. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska decyzję środowiskową podtrzymała (wprowadzająć kilka zmian). Jeszcze w tym roku ma zostać złożony wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji, jednak trzeba się liczyć z kolejnymi opóźnieniami, bo do sądu administracyjnego wpynęły odwołania od decyzji GDOŚ.

W ramach inwestycji ma powstać liczący 3,5 km łącznik drogi krajowej i wojewódzkiej oraz trzeci most na rzece Dunajec. Łącznik będzie się zaczynał na skrzyżowaniu zachodniej obwodnicy Nowego Sącza z ulicą z ul. „Młyńczyska” w Podrzeczu. Dalej będzie biegł wzdłuż zachodniego wału przeciwpowodziowego Dunajca a zakończy się na projektowanym skrzyżowaniu ul. Węgierskiej z ul. Podmłynie w Nowym Sączu, po zachodniej stronie linii kolejowej nr 96. Inwestorem jest Województwo Małopolskie.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content