Radny Tadeusz Gajdosz rezygnuje z pracy w Zarządzie Osiedla Nawojowska

Oświadczenie radnego Tadeusza Gajdosza, który zrezygnował z pracy w Zarządzie Osiedla Nawojowska. Powodem rezygnacji miała być: „atmosfera personalnej nagonki i zwykłego grubiaństwa” Jak czytamy w oświadczeniu Tadeusza Gajdosza, radny nie akceptuje także: „formy jaką przyjęły osoby występujące przeciwko mnie z Komitetu Stop Spalarni w Nowym Sączu”.

Tadeusz Gajdosz swoją rezygnacją uprzedził odwołanie go z tej funkcji przez samych mieszkańców osiedla, którzy już wcześniej złożyli wniosek w tej sprawie. Pod pismem podpisało się 220 osób, które zarzucają radnemu, że: „nie wywiązuje się on z obowiązków oraz działa na niekorzyść osiedla prowadząc działania pro budowie spalarni odpadów na ich osiedlu, co jest sprzeczne z wolą mieszkańców”.

W konferencji prasowej, oprócz Tadeusza Gajdosza, wzięli także udział radni: Leszek Zegzda oraz Krzysztof Głuc.

Szczegóły w materiale prasowym.

Skip to content