Oświadczenie Katarzyny Szewczyk Przewodniczącej Rady Rodziców SP nr 9 w Nowym Sączu

„W związku z konferencją prasową dwóch Pań, w tym byłej Przewodniczącej Rady Rodziców na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 i nieprawdziwych wobec mnie zarzutów jako obecnej Przewodniczącej przedstawiam moje stanowisko. Przypuszczam, że stara się mnie wmieszać w polityczne zagrywki dotyczące zbliżających się wyborów na stanowisko Dyrektora SP nr 9, czego nie zamierzam firmować własnym nazwiskiem. Od dwóch lat jako przewodnicząca z pomocą życzliwych ludzi staram się o to, aby nasza szkoła rozwijała się najlepiej jak to możliwe i moim obowiązkiem jest zaangażowanie i dobra współpraca z Władzami Miasta oraz innymi osobami, które chcą się przyczynić do prawidłowego rozwoju placówki.

Zarzuca mi się współdziałanie z radnymi, którzy wspierali moje starania i wspólnymi siłami udało się m.in. wykonanie izolacji ścian i odwodnienia szkoły, rozbudowę placu zabaw, modernizacje boiska, zagospodarowanie przestrzeni przed głównym wejściem, przeprowadzenie dla dzieci zawodów sportowych oraz piknik integracyjny. Staram się również m.in. o montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych, rozbudowę monitoringu szkolnego, ocieplenie szkoły. Uważam, że wykonanie tylu dobrych rzeczy byłoby trudne bez wsparcia życzliwych szkole osób.

Dziwnym trafem nikt wcześniej nie podważał moich działań, a zaczęło się to kiedy Pani Dyrektor SP nr 9 poinformowała, że rezygnuje z pełnienia funkcji Dyrektora. Mam wrażenie, że całe to zamieszanie ma na celu wzmocnić pozycję kandydata na stanowisko Dyrektora, który jest powiązany z radnym z osiedla Dąbrówka, a popieranym przez byłą Przewodniczącą Rady Rodziców. Swoją funkcję sprawuję w oparciu o regulamin Rady Rodziców i moim zadaniem jest współpraca z każdą osobą, która chce działać dla dobra szkoły. Pragnę zaznaczyć, że przez dwa lata mojej kadencji współpracuje z wieloma osobami, w tym z radnymi z okręgu podległemu szkole, którzy zaproponowali swoją pomoc, w przeciwieństwie do radnego z osiedla Dąbrówka. „

Z poważaniem 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

Katarzyna Szewczyk

Skip to content