Małopolskie Kluby – na start!

foto: UMWM

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2023 roku – pn. „Małopolski Klub”.

Celem realizacji zadań konkursowych jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wsparcie instytucjonalne działalności podmiotów realizujących zadania w obszarze kultury fizycznej z siedzibą w województwie małopolskim, a także inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.

Bardzo się cieszę, że udało się uruchomić autorski program adresowany do klubów sportowych. To pierwsza taka inicjatywa w Małopolsce. Już w pierwszych dniach od ogłoszenia, zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Dlatego zapowiedziałem, że zwiększymy budżet do 2 milionów złotych. Zachęcam do aplikowania

– powiedział marszałek Witold Kozłowski.

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania, których przedmiotem są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego w zakresie szkolenia sportowego:

  • komponent/komponenty obowiązkowe:
  • przeprowadzenie zajęć sportowych/treningów;
  • organizacja obozu sportowego;
  • organizacja wyjazdu na rozgrywki/mecze sportowe;
  • komponent fakultatywny: zakup sprzętu sportowego.

Oferty, których realizacja zadania rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 23 czerwca 2023 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2023  r. należy składać w terminie do 17 maja 2023 roku, do godz. 16:00.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez Oferenta dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 30 000 zł.

foto: UMWM
Skip to content