Matury 2023. Łatwiejsze czy trudniejsze niż w latach poprzednich?

Większość uczniów – za wyjątkiem abiturientów techników, którzy egzamin dojrzałości zdają wg. starych zasad – tegoroczną maturę będzie pisać w Formule 2023. Oznacza to dla nich wiele zmian m.in. dodatkowy arkusz na teście z języka polskiego. Czas trwania niektórych egzaminów został wydłużony, wróciły też „matury ustne. Czy tegoroczna matura będzie łatwiejsza czy trudniejsza? Szczegóły w materiale filmowym

Skip to content