„Mieszkaniec już nic nowego nie wniesie” czyli czy warto się skarżyć do Rady Miasta

W trakcie ostatniej Sesji RM, radni pochylili się nad skargą na prezydenta i kierownictwo MZD, złożoną przez mieszkańców ulicy Nawojowskiej. Ich pismo w pierwszej kolejności trafiło do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która po rozpatrzeniu uznała je za bezzasadne i jako takie, przedstawiła je Radzie Miasta do przegłosowania. O tym, czy radni wiedzieli nad czym obradują i czy znali argumenty mieszkańców w materiale filmowym

Skip to content