Wiceminister Mularczyk na liście najbardziej wpływowych prawników. Chodzi o reparacje

Dziennika Gazeta Prawna opublikował listę najbardziej wpływowych prawników 2022 r. Lista zawiera 50 nazwisk i 50 miejsce (ostatnie) należy do posła Arkadiusza Mularczyka pełniącego funkcję sekretarza stanu ds. polityki europejskiej w MSZ.

W opublikowanym przez DGP rankingu brano pod uwagę wpływ poszczególnych osób na to, co się działo w naszym otoczeniu: w gospodarce, w życiu społecznym, w procesie legislacyjnym itd.

Według autora artykułu sądecki poseł został doceniony za „wieloletnie starania w kwestii uzyskania reparacji wojennych od Niemiec, trzy lata po zakończeniu działalności parlamentarnego zespołu ds. reparacji należnych Polsce, wreszcie przełożyły się na konkret. 1 września opublikowano „Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945”.

Przypomnijmy w raporcie, szkody wojenne oszacowano na ponad 6,2 bln złotych i kilka tygodni później przesłano w tej kwestii notę dyplomatyczną do Berlina, a odpowiedź była jasna – tematu reparacji nie ma.

Choć nikt roztropny nie zakłada, że Niemcy przekażą nam tę astronomiczną kwotę, wydaje się, że temat politycznie zaistniał i niezależnie od tego, kto będzie rządził w Polsce po jesiennych wyborach, nowy rząd będzie miał pewne narzędzie nacisku na Berlin” – czytamy w DGP.

Lista 50 najbardziej wpływowych prawników przygotowana przez Dziennik Gazeta Prawna jest subiektywną oceną tego, która z wymienionych osób miała wpływ i tu uwaga: pozytywny bądź negatywny – na to, co się działo w naszym otoczeniu: w gospodarce, w życiu społecznym, w procesie legislacyjnym itd. itp.

Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej – autor rankingu przypomina także (aby uniknąć nieporozumień) że kolejność na liście wynika jedynie z siły wspomnianego wpływu (tak jak my ją postrzegamy), nie zaś z jego oceny. „

-„Kto z naszej listy jest więc bohaterem, a kto antybohaterem i dlaczego, Czytelnicy muszą zdecydować sami. Inna rzecz, że w wielu przypadkach nie powinno być z tym problemu” – dodaje.

źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8676120,50-najbardziej-wplywowych-prawnikow-w-polsce-2022.html

Skip to content