Przetarg na budowę stadionu Sandecji z naruszeniem prawa. Spółka NIK twierdzi, że kontrola to efekt zbliżającej się kampanii wyborczej

Nowosądecka Infrastruktura Komunalna, czyli miejska spółka budująca stadion Sandecji naruszyła przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Przeprowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych kontrola doraźna wykazała nieprawidłowości przy sporządzaniu aneksu umowy z wykonawcą. Według UZM spółka, po podjęciu decyzji o zwiększeniu pojemności obiektu (do 8 tys. miejsc), powinna rozpisać na to zadanie nowy przetarg.

Przeprowadzenie kontroli z rażącym naruszeniem procedury, w sposób nierzetelny i stronniczy zarzuca kontrolerom spółka NIK. Jak pisze m.in. w oświadczeniu prezes spółki Anna Bednarczyk – Maśko zawarcie Aneksu stanowiło obowiązek spółki, wynikający z uchwały podjętej przez Radę Miasta. Z prośbą o komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się więc do radnych – Jozefa Hojnora, Artura Czerneckiego i Grzegorza Fecko.

Na razie nie wiadomo jakie będą konsekwencje stwierdzonych nieprawidłowości. Jak powiedział nam rzecznik prasowy Urzędu Zamówień Publicznych Michał Trybusz, obecnie trwa analiza zasadności nałożenia przez prezesa UZM kary pieniężnej na spółkę oraz analiza pod kątem zawiadomienia do prokuratury.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content