Sądeckie Wododciągi produkują energię ze słońca

Spółka Sądeckie Wododciągi czerpie energię ze słońca. W Zakładzie Uzdatniania Wody w Starym Sączu oraz w Świniarsku działają już instalacje fotowoltaiczne. W sumie mogą wyprodukować do 150 MWh rocznie, co pokryje część zapotrzebowania na energię.

Decyzja o zakupie instalacji fotowoltaicznych to z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne spółki z drugiej działania podyktowane względami ekologicznymi. Kolejną, ekologiczną inwestycją ma być budowa małej elektroni wodnej na Dunajcu w Starym Sączu.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content