Uczcili pamięć byłego premiera Józefa Oleksego

źródło: Facebook/StanislawKaim

W poniedziałek 9 stycznia minęła ósma rocznica śmierci Józefa Oleksego. Z tej okazji, w niedzielę poprzedzającą rocznicę przyjaciele i koledzy byłego premiera spotkali się i złożyli symboliczne kwiaty pod pamiątkową tablicą, obok rodzinnego grobowca.

 Józef Oleksy urodził się 22 czerwca 1946 w Nowym Sączu. Swoją karierę polityczną rozpoczął w czasach PRL. Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pełnił funkcję I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego tej partii w Białej Podlaskiej a także ministra ds. współpracy ze związkami zawodowymi. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu jako przedstawiciel strony rządowej.

Od 7 marca 1995 do 7 lutego 1996 zajmował stanowisko Prezesa Rady Ministrów. Ustąpił po oskarżeniu go przez ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego (zasiadającego w rządzie z ramienia prezydenta Lecha Wałęsy) o działalność szpiegowską na rzecz Rosji pod pseudonimem”Olin”. Zarzuty te nie zostały potwierdzone. W 2004 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Leszka Millera.  Został także wybrany na funkcję Marszałka Sejmu.

W lutym 2015 roku Rada Miasta zdecydowała o przyznaniu Józefowi Oleksemu tytułu Honorowego Obywatela Nowego Sącza. Zwolennicy tej decyzji podkreślali jego zaangażowanie w „sprawy sądeckie’ i lobbowanie na rzecz Sądecczyzny.

Józef Oleksy zmarł po ciężkiej chorobie 9 stycznia 2015 roku w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, jednak rodzina polityka zdecydowała o jego upamiętnieniu także na cmentarzu w Nowym Sączu. Tablica mu poświęcona znajduje się przy grobowcu rodziny Oleksych na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu. 

Skip to content