W Małopolsce i Nowym Sączu przybywa cudzoziemców

Na koniec listopada 2022 tego roku w województwie małopolskim było 91,6 tys. cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych w ZUS. To o 4,2 tys. więcej niż na koniec czerwca 2022 roku.

W czerwcu 2022 r. pracowników spoza Polski zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych w naszym województwie było 87,4 tys. Na koniec listopada natomiast zarejestrowano 91,6 tys. obcokrajowców.

Na terenie krakowskiego ZUS było 68,9 tys. cudzoziemców. Według danych z sądeckiej placówki zgłoszono do ubezpieczeń 12,5 tys. obcokrajowców. Chrzanowski ZUS miał ich w swoich rejestrach 6,6 tys., zaś oddział ZUS w Tarnowie – 3,6 tys.

W naszym regionie najliczniejszą grupą cudzoziemców zgłoszonych w ZUS do ubezpieczeń emerytalno-rentowych dalej są Ukraińcy. Na koniec listopada było ich niemal 60,4 tys. (w krakowskim ZUS ponad 42,2 tys., prawie 9,9 tys. w sądeckim oddziale, w chrzanowskiej placówce – 5,4 tys., natomiast w Tarnowie – ponad 2,9 tys.). To więcej niż ponad 59,8 tys. Ukraińców zgłoszonych w czerwcu tego roku.

Na koniec listopada liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w całej Polsce przekroczyła 1 mln 67 tys. osób. W porównaniu do czerwca tego roku to wzrost o blisko 56 tys.

Skip to content