Rekord w ilości wniosków paszportowych. Już wkrótce nastąpią zmiany

Zainteresowanie paszportami jeszcze nigdy nie było tak duże. Od początku tego roku do 15 listopada w Małopolsce złożono aż 225 tysięcy 793 wnioski paszportowe. To najwięcej od 20 lat.

Najwięcej wniosków paszportowych złożono w 2022 roku:

w Krakowie – 84 768,

w Tarnowie – 25 614,

w Nowym Targu – 16 449,

w Nowym Sączu – 16 260

– W całym 2020 roku było ich 75 394, a w 2021 r. – 119 989. Nawet przed pandemią, w roku 2019, liczba ta była mniejsza niż w tym roku, bo  wynosiła 184 350. Mimo tego rekordowego zainteresowania zawsze dotrzymywaliśmy 30-dniowego terminu na wyrobienie paszportu, a w okresie największego zainteresowania paszportami organizowaliśmy dodatkowo „soboty paszportowe”. Rozważamy również zorganizowanie w najbliższym czasie kolejnej wylicza wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Już wkrótce czekają nas natomiast pewne zmiany. Będą one dotyczyć m.in. możliwości ukazania tzw. paszportu tymczasowego, opłat za wydanie dokumentu czy sposobu składania wniosku.

Poniżej szczegóły nadchodzących zmian:

KRÓTSZA WIZYTA W URZĘDZIE I ŁATWIEJSZY WNIOSEK O PASZPORT

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP) wchodzącego w skład Systemu Rejestrów Państwowych. System ten obejmuje inne rejestry, tj.: Rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, Rejestr Danych Kontaktowych, System Odznaczeń Państwowych, Centralny Rejestr Sprzeciwów.

Klienci nie muszą już wypełniać papierowego wniosku o wydanie paszportu: formularz elektroniczny wypełnia urzędnik na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych zawartych w RDP lub w Rejestrze PESEL. Obywatel potwierdza dane i składa podpis na specjalnym urządzeniu elektronicznym.

Zmiany dotyczą również wydawania paszportu ważnego 10 lat dla dziecka, które ukończyło 12 lat, a nie 13 jak wcześniej.

Od 31 marca przyszłego roku pojawi się możliwość elektronicznego złożenia wniosku dla dzieci do 12. roku życia bez zgłaszania się do urzędu, za pośrednictwem e-usługi, pod warunkiem że rodzice będą posiadali podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty.

ULGI W OPŁACIE

Poszerzony został krąg osób uprawnionych do 50% ulgi w opłacie paszportowej. Dzięki nowej ustawie o dokumentach paszportowych są to:

  • osoby pobierające rentę socjalną, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
  • działacze opozycji antykomunistycznej lub represjonowani z powodów politycznych,
  • żołnierze terytorialnej służby wojskowej,
  • strażacy ratownicy OSP,
  • ochotnicy ratownictwa górskiego,
  • weterani poszkodowani w wyniku działań poza granicami państwa,
  • rodzice zastępczy lub prowadzący rodzinne domy dziecka

WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO

Poszerzony został katalog przypadków, w których wydawany jest paszport tymczasowy. Otrzymają go dzieci wyjeżdżające za granicę:

– w związku z nauką lub rozwojem indywidualnych umiejętności, np. sportowych, artystycznych,

– dzieci rodziców, którzy wyjeżdżają służbowo za granicę i nie mogą im zapewnić opieki w kraju.

Paszport tymczasowy może być wydany z urzędu z powodu ważnych okoliczności np.:

– w związku z wystąpieniem prokuratora o wydanie takiego paszportu osobie, która ma być deportowana,

– wystąpienie dyrekcji szpitala lub rodziny o wydanie paszportu tymczasowego osobie nieubezwłasnowolnionej, ale będącej w stanie śpiączki, która musi niezwłocznie wyjechać za granicę w celu poddania się operacji.

Ponadto paszport tymczasowy może być wydany osobie, która posiada już paszport, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Chodzi o sytuacje, gdy np. osoba przyjechała do Polski z zagranicy, gdzie mieszka na stałe, na podstawie dowodu osobistego, który utraciła. W miejscu zamieszkania pozostawiła ważny paszport. Paszport nie będzie unieważniany, zostanie wydany paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu z krótkim terminem ważności.

Za paszporty tymczasowe wydawane z urzędu z powodu ważnych okoliczności opłaty nie będą pobierane.

ZGUBIENIE LUB USZKODZENIE DOKUMENTU

W przypadku utraty paszportu nie będzie dokonywana przez organ paszportowy ocena, czy była to utrata zawiniona czy też stało się bez winy obywatela. Nie będzie zatem pobierana opłata podwyższona w przypadku zawinionej utraty ważnego paszportu.

Uruchomiona została także nowa e-usługa dająca możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu. Wystarczy posługiwać się profilem zaufanym lub e-dowodem. W celu zgłoszenia należy wejść na portal gov.pl w zakładkę „Usługi dla Obywatela”. Następnie należy wybrać e-usługę „Zgłoś utratę lub uszkodzenie paszportu lub innego dokumentu paszportowego”, kliknąć „Wyślij zgłoszenie” i potwierdzić za pomocą e-podpisu, czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Skip to content