Przyjechali z Ukrainy i szkolą się na Sądecczyźnie

Na Sądecczyźnie od kilku dni przebywają funkcjonariusze Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Strażacy biorą udział w szkoleniu przeprowadzanym w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe – etap IV”. Organizatorem szkolenia jest Małopolska Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie we współpracy z SA PSP w Krakowie.

Zajęcia odbywają się  na terenie poligonu Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu a w ich trakcie realizowane są dwa niezależne moduły. Chodzi o to, aby przygotować ratowników Państwowej Służby Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych do realizacji zadań z zakresu m.in.:
-działań poszukiwawczo – ratowniczych podczas katastrof budowlanych,
-technik dotarcia do osoby poszkodowanej oraz jej ewakuacja,
-działań medyczne na gruzowisku,
-stabilizacji naruszonych konstrukcji,
-podnoszenia i przemieszczania konstrukcji budowlanych,
-przebicia pionowe i poziome,
-cięcia termiczne stalowych konstrukcji budowlanych,
-organizacji pracy sztabu w trakcie akcji długotrwałych,
-organizacji systemu łączności,
-wymiany informacji ze służbami współpracującymi,
-pracy w rozwiązaniu „chmurowym”,
-zadań sztabu

Zakończenie szkolenia zaplanowano w piątek (18.11.)

Skip to content