Uwaga! W pobliżach cmentarzy organizacja ruchu będzie zmieniona

fot. KM Policji w Nowym Sączu

W związku z uroczystością Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym w okresie od 31 października do 2 listopada br. w rejonach pięciu cmentarzy na terenie miasta Nowego Sącza wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. By zminimalizować skutki powstałych utrudnień, upłynnić ruch oraz zapewnić bezpieczny dojazd do nekropolii, sądeccy policjanci będą w tych miejscach kierować ruchem, jak również informować o występujących utrudnieniach drogowych i możliwości dojazdu do parkingu.

Główna zmiana organizacyjna w rejonie cmentarzy polegać będzie na ograniczeniu prędkości pojazdów do 30 km/h i zamontowaniu tablic ze znakiem A-30 „wzmożony ruch pieszych”.

Ponadto przy ulicy Lwowskiej (cmentarz w dzielnicy Gołąbkowice) zabronione będzie zatrzymywanie pojazdów na wysokości cmentarza po obydwu stronach, z kolei parkowanie będzie dozwolone po jednej stronie ulicy Lwowskiej (po stronie cmentarza w kierunku Piątkowej), jak również na parkingu pod cmentarzem. Udostępniony będzie także parking pobliskiej galerii handlowej.

W przypadku cmentarza komunalnego, ulica Rejtana i ulica Husarska objęte zostaną zakazem zatrzymywania się. Pojazdy będzie można zaparkować na wyznaczonym parkingu wzdłuż ulicy Rejtana (obok cmentarza), po lewej stronie ulicy Śniadeckich oraz na parkingu przy ulicy Pierackiego. Udostępniony zostanie również parking przy pobliskim Zespole Szkół Samochodowych.

Zabronione będzie także zatrzymywanie się pojazdów na wysokości cmentarza w dzielnicy Zawada przy ulicy Nawojowskiej.  Na ulicy Dąbrowskiej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (od ulicy Nawojowskiej do ulicy Prusa). Parkowanie będzie natomiast dozwolone po jednej stronie ulicy Dąbrowskiej i na parkingach w pobliżu świątyni oraz cmentarza.

W rejonie cmentarza w dzielnicy Biegonice zabronione będzie zatrzymywanie się pojazdów po prawej stronie ulicy Węgierskiej (od ulicy Biegonickiej w kierunku centrum). Parkowanie pojazdów będzie możliwe na ulicy Węgierskiej po stronie cmentarza, na parkingu przy kaplicy oraz na ulicach przylegających do cmentarza.

Zakaz zatrzymywania się pojazdów będzie obowiązywał również po jednej stronie ulicy Starowiejskiej (cmentarz w dzielnicy Helena) oraz po obu stronach ulicy św. Heleny w rejonie cmentarza. Parkowanie pojazdów będzie dozwolone na ulicy Starowiejskiej po stronie cmentarza, jak również na ulicy Jesionowej i ulicy Pastwiska.

Jeżeli to tylko możliwe w okresie uroczystości Wszystkich Świętych zostawmy samochód w garażu i przesiądźmy się do komunikacji miejskiej. Spółka MPK w dniu 1 listopada br. uruchomi linię „0”, która połączy sądeckie nekropolie. Szczegółowy rozkład jazdy oraz pozostałe informacje związane z komunikacją w tym okresie można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu.

Skip to content