Gminy organizują punkty wydawania jodku potasu

Władze województwa małopolskiego organizują dystrybucję tabletek jodku potasu do poszczególnych gmin. System został opracowany zgodnie z zaleceniami MSWiA i obecnie trwa wcielanie go w życie. Tabletki jodku potasu z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych trafiły już do jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Głównymi punktami w Małopolsce są magazyny Komedy Wojewódzkiej PSP w Krakowie (Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Krakowie) oraz Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Do pierwszego z wymienionych punktów trafiło 3 442 000 sztuk tabletek jodku potasu, zaś do drugiego – 1 811 480, czyli łącznie 5 253 480 sztuk.

Tabletki jodku potasu trafiają do gmin

Kolejnym etapem jest rozdzielenie ilościowe tabletek na poszczególne powiaty i rozwiezienie ich transportem PSP do Komend Powiatowych/ Miejskich PSP. W Komendach Powiatowych PSP zasoby przeznaczone dla powiatów są rozdzielane na poszczególne gminy. Aktualnie dobiega końca etap rozwożenia tabletek do magazynów gminnych.

Punkty Wydawania Tabletek Jodku Potasu w gminach

Tabletki jodku potasu są i będą przechowywane w magazynach należących do wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Gminy organizują na swoim terenie Punkty Wydawania Tabletek Jodku Potasu. Mogą to być przychodnie, szpitale, szkoły, bursy, internaty i inne lokalizacje wskazane przez gminy.

W Małopolsce, na chwilę obecną, jest wskazanych łącznie ponad 1,1 tys. punktów. Przykładowo w Krakowie zostało wytypowanych prawie 190 punktów, w Nowym Sączu – ponad 20 punktów, w Tarnowie – ponad 60, w Oświęcimiu – kilkanaście.

Dokładna ich lista będzie niebawem  opublikowana na stronie MUW oraz na stronach gmin i powiatów. Do połowy tygodnia gminy powinny przesłać do MUW ich finalną liczbę i lokalizację.

Jesteśmy w gotowości, ale obecnie nie ma zagrożenia

– Jesteśmy przygotowani na różne warianty wydarzeń. Dziękuję prezydentom, burmistrzom, wójtom za zrozumienie tej sytuacji i sprawne przygotowanie systemu dystrybucji jodku potasu na terenie poszczególnych jednostek. Przypominam, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów. Jeszcze raz podkreślam, że obecnie nie ma powodów, aby rozpoczynać wydawanie jodku potasu obywatelom. Służby są w gotowości do natychmiastowego uruchomienia tego procesu. Na tę chwilę nie ma zagrożenia, obywatele mogą się czuć bezpiecznie. Sytuacja radiacyjna jest cały czas monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki i Centrale Laboratorium Ochrony Radiologicznej – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– W przypadku wystąpienia mało prawdopodobnego, zdarzenia, jakim jest skażenie radiacyjne, służby państwowe natychmiast powiadomią wszystkich mieszkańców wszystkimi dostępnymi kanałami, czyli m.in. za pomocą alertu RCB. Wówczas rozpocznie się dystrybucja bezpośrednio do obywateli. Dystrybucja ta będzie maksymalnie uproszczona. Jeśli pojawi się rzeczywiste zagrożenie, jest oczywiste, że będzie się liczył czas. Osoby zgłaszające się do Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu w gminach nie będą musiały legitymować się dowodem osobistym czy innym dokumentem. Każdy otrzyma taką liczbę tabletek, jak wskaże – dla siebie i dla swoich bliskich, z zaznaczeniem, ze dawkowanie musi się odbywać zgodnie z zaleceniami, inaczej może komuś zaszkodzić – tłumaczy wojewoda.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.
Skip to content