Większość radnych za zmianami w studium, które umożliwią budowę spalarni w Nowym Sączu.

Radni większością głosów przegłosowali zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, daje to zielone światło prywatnemu inwestorowi, który chce wybudować spalarnię śmieci w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada.

Dyskusja poprzedzająca głosowanie była długa i burzliwa, choć w zasadzie nie przyniosła nic nowego. Z jednej strony padały argumenty, że planowana w centrum miasta inwestycja będzie miała znaczący wpływ na środowisko i zdrowie mieszkańców. Że miasto nie przygotowało rzetelnej debaty dotyczącej funkcjonowania spalarni w centrum miasta, w rejonie bardzo słabo przewietrzalnym. Mieszkańcom nie przedstawiono ani opinii lekarzy ani żadnego audytu komunalnego, na potwierdzenie wielokrotnie przywoływanych korzyści.

Z drugiej strony pojawiały się głosy, że zmiana w studium niczego nie przesądza i to dopiero początek drogi do realizacji inwestycji.

Wynik głosowania przesądził zaledwie jeden głos, za było 11 radnych, przeciw 10 – z klubu PiS oraz dwóch radnych z klubu PO Józef Hojnor oraz Grzegorz Fecko. Co ciekawe salę obrad, tuż przed głosowaniem, opuścił radny PiS Artur Czernecki.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content