Policyjny dron kontrolował kierowców i pieszych

W miniony czwartek (8 września br.) w Nowym Sączu w ramach prowadzonych działań kontrolnych policjanci ruchu drogowego zwracali uwagę przede wszystkim na zachowanie kierujących samochodami wobec pieszych i rowerzystów. Funkcjonariusze po raz kolejny wykorzystali w służbie drona małopolskiej Policji.

8 września br. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, przy wsparciu funkcjonariusza Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu sądeckiej jednostki oraz policjanta Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadzili akcję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego i eliminowanie nieprawidłowych zachowań na drodze. Policyjnym nadzorem zostały objęte przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerów na ruchliwych ulicach Nowego Sącza, tj. ul. Królowej Jadwigi oraz al. Józefa Piłsudskiego. Mundurowi szczególną uwagę zwracali również na zachowania kierujących zwłaszcza w rejonie placówek edukacyjnych zlokalizowanych w rejonie tych arterii.

Podczas działań funkcjonariusze po raz kolejny wykorzystali policyjny bezzałogowy statek powietrzny małopolskiej Policji. Kamera drona m.in. monitorowała czy kierowcy nie wyprzedzają na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, nie omijają pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, a także sprawdzała, czy piesi nie wchodzą na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem lub nie przechodzą przez jezdnię poza wyznaczonym do tego miejscem. W momencie, gdy operatorzy drona zaobserwowali wykroczenie, natychmiast przekazywali informację do patrolu ruchu drogowego, który podejmował interwencję wobec sprawcy.

Podczas prowadzonych działań mundurowi ujawnili łącznie 21 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec przechodniów – wszystkie dotyczyły wyprzedzania w rejonie przejść dla pieszych. Za to wykroczenie grozi mandat karny w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktów karnych.

Należy pamiętać, że w okolicy przejść dla pieszych kierujący muszą zachowywać szczególną ostrożność i koncentrację, by nie doprowadzić do potrącenia. Rozwagę muszą zachowywać także sami piesi – choć przepisy dają im sporo praw w kwestii pierwszeństwa, nie są zwolnieni z przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Skip to content