Co łączy wyższą uczelnię ze służbami mundurowymi?

13 lipca br. Komendant Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu – gen. bryg. SG Stanisław Laciuga podpisał porozumienie o współpracy z Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – dr. hab. Inż. Mariuszem Cygnarem.

Strony porozumienia zobowiązały się do ścisłego współdziałania oraz wzajemnej wymiany doświadczeń i wiedzy. Na mocy podpisanych wczoraj dokumentów wyznaczone zostały główne kierunki współdziałania, m.in.:

  • wspieranie i prowadzenie działalności naukowo – badawczej,
  • wspieranie transferu wiedzy i upowszechnianie informacji o osiągnięciach,
  • podejmowanie działań na rzecz edukacji i kształcenia ustawicznego,
  • zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie nowych technologii,
  • wykorzystywanie potencjału naukowego i łączenie doświadczeń obu stron,
  • zapoznawanie się studentów z bieżącą działalnością straży granicznej, realizowanymi przez nią zadaniami, posiadanym sprzętem i wyposażeniem,
  • kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych wśród studentów,
  • pielęgnowanie tradycji narodowych i formacji granicznych.

Sądecka uczelnia jest kolejną instytucją naukową współpracującą z Karpacki Oddziałem Straży Granicznej. Dzięki podpisanemu porozumieniu możliwe będzie dwukierunkowe podnoszenie kwalifikacji osobistych oraz przyśpieszony rozwój instytucjonalny.   

Skip to content