Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek z absolutorium

Radni Starego Sącza wyrazili zgodę na udzielenie votum zaufania oraz absolutorium dla burmistrza Jacka Lelka. Sesja absolutoryjna to jedna z ważniejszych sesji dla każdego włodarza; dezyzję radnych przyjmuję z dużą satysfakcją – komentuje Jacek Lelek.

Zarówno votum, jak i absolutorium zostało przyznane przez radnych niemal jednomyślnie. Podczas głosowania za votum zaufania od głosu wstrzymało się dwóch radnych: Jan Świtecki i Robert Rams, natomiast przy udzielaniu absolutorium od głosu wstrzymał również Jan Świtecki.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content