Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej. Znamy nazwiska

Kolejnych 15 osób dołączyło do zacnego grona Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej. Po kilku latach przerwy spowodowanej pandemią, w miniony piątek starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, udekorowali zasłużonych medalami. Spotkanie odbyło się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, a wzięli w nim udział burmistrzowie i wójtowie z Sądecczyzny, radni powiatowi i gminni oraz przyjaciele wyróżnionych osób.

Medale są przyznawane osobom, które wyróżniają się w pracy na rzecz lokalnej społeczności i rozsławiają Sądecczyznę w Polsce i poza jej granicami – mówił przewodniczący Rady Roman Potoniec. – Każda z uhonorowanych dzisiaj osób zasłużyła na docenienie za lata pracy społecznej i dbanie o naszą Małą Ojczyznę. Dziękuję za to, że pomimo różnych przeciwności nie poddajecie się i nadal realizujecie swoje pasje rozsławiając nasz region!

Gratuluję wszystkim wyróżnionym – dodał starosta Marek Kwiatkowski. – Wasze zaangażowanie w sprawy społeczne i kulturalne oraz promocja Ziemi Sądeckiej przynosi wymierne korzyści. Nasz region jest postrzegany jako przyjazne, zielone i pełne atrakcji miejsce w Polsce. Nie do przecenienia jest również odpowiednie podejście mieszkańców do gości z Polski i zagranicy. Cieszę się, że Sądecczyzna ma tak wielu ambasadorów działających w różnych dziedzinach. Gratuluję i życzę niegasnącej pasji i radości z tego, co robicie!

Medal „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” otrzymali:

Władysław Kolarski – lekarz pediatra i wieloletni dyrektor Ośrodka Zdrowia w Muszynie, od ponad 50 lat związany z Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna.

Stanisław Król – nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej w Ptaszkowej i członek Orkiestry Dętej w Ptaszkowej.

Jan Łuszczewski – goprowiec, który w szeregi górskiego pogotowia wstąpił w 1980 roku, podtrzymując w ten sposób tradycje rodzinne. Od początku swojej działalności był wyjątkowo aktywny zarówno jako ratownik liniowy pełniący służbę górską na najtrudniejszych jej odcinkach, jak również niestrudzony inicjator przedsięwzięć poprawiających bezpieczeństwo. 

Wincenty Motyka – wieloletni nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie. Odszedł na emeryturę w 1997 roku po 35 latach pracy w szkole. Jednak najbardziej jest znany ze swoje działalności społecznej jako strażak ochotnik w Białej Wyżnej.

Janusz Pasiut – trener piłki siatkowej. Jest prezesem Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Poprad” Stary Sącz. Uczy również wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu. To zasłużony działacz Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Jest prekursorem siatkówki plażowej w województwie małopolskim i wychowawcą wielu roczników uzdolnionych siatkarek – juniorek reprezentantek Polski.

Ks. kan. Albin Samborski – w latach 1989-2021 pełnił funkcję proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lipnicy Wielkiej. To jedna z najstarszych parafii na Sądecczyźnie. Kościół został ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego i stanowi niezwykle cenny zabytek.

Druh Antoni Baran – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzeży w gminie Łącko (od 1996 roku). Jest skarbnikiem w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Sączu. Dodatkowo jest prezesem Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Łącku i zastępcą przewodniczącego Rady Parafialnej w Zabrzeży.

Druh Henryk Czerwińczak – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegiestowie (od 2001 roku). Wieloletni sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Muszynie. W latach 1994 – 2014 był sołtysem Żegiestowa oraz sekretarzem stowarzyszenia Sądeckich Sołtysów. Przed 20 lat pełnił funkcję ławnika sądowego.

Jan Golonka – samorządowiec, mgr inż. ogrodnictwa. Urodził się w Kadczy, w gminie Łącko. W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie, jest ponadto absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w administracji publicznej.

Zygmunt Paruch – wieloletni samorządowiec. Przez 28 lat zasiadał w radach gmin i Radzie Powiatu Nowosądeckiego. W latach 1990-1998 radny I i II kadencji, przewodniczący Rady Gminy Gródek n/Dunajcem. Od 1998 roku radny Rady Powiatu Nowosądeckiego I, II, III, IV, V kadencji. W latach 1998-2006 członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

Zofia Pawłowska – emerytowana nauczycielka. Pracowała w szkołach podstawowych w Posadowej Mogilskiej, Królowej Górnej i Kamionce Wielkiej. W tej ostatniej przez kilka lat pełniła funkcję dyrektora i zastępcy dyrektora, przyczyniając się do istotnej poprawy warunków nauczania.

Michał Piotrowski – pedagog i artysta fotografik. Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1997 roku mieszka  w Nowym Sączu gdzie pracuje jako pedagog i artysta fotografik. 

Iwona Romaniak – społecznik i osoba o wielkim sercu. Stara się pomagać każdemu potrzebującemu działając w organizacjach pozarządowych. W latach 2013 – 2017 była prezesem Małopolskiej Fundacji Przyjaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej „Braterstwo”, w 2017 r. założyła Fundację Bratnia Dusza.

Mieczysław Smyda – dyrygent, skrzypek i pedagog. Ukończył studia na Wydziale Instrumentalnym w klasie skrzypiec Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest też absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Katowicach o specjalności „kameralistyka” oraz studiów podyplomowych na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej o specjalności „dyrygentura symfoniczno-operowa”.

Ks. prałat Jan Wąchała jest proboszczem Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Przysietnicy w gminie Stary Sącz. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1975 roku, a w Przysietnicy pracuje od roku 1985. W roku 2020 ks. prałat Jan Wąchała obchodził jubileusz 45-lecia kapłaństwa i 35-lecie posługi proboszcza w Parafii w Przysietnicy.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Skip to content