W internacie I LO miejsce dla ciężarnej uczennicy. Miasto realizuje program „Za życiem”

Radny Maciej Prostko chwali zaostrzenie przepisów aborcyjnych i apeluje do radnych PiS o lobbowanie na rzecz rządowego wspierania rodzin. Radna Iwona Mularczyk chwali natomiast swoją partię za przyjęte w ostatnich latach rozwiązania socjalne. W trakcie ostatniej sesji RM został przyjęty projekt uchwały umożliwiający realizację w Nowym Sączu programu „Za życiem”. Szczegóły dotyczące procedowania nad uchwałą w materiale filmowym.

Skip to content