Od dziś (4 maja) obowiązek posiadania naklejki na aucie. Za jej brak grozi mandat

Fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

W marcu b.r. Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie określające wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu (SCT). Takie strefy miały powstać w każdej gminie ale co ciekawe, w żadnej z nich jeszcze nie zostały utworzone. Mimo tego, od dzisiaj (4 maja) trzeba pamiętać, że po ich stworzeniu za wjazd do strefy bez wymaganej prawem naklejki zapłacimy karę w wysokości 500 zł.

CO TO SĄ STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU?

Strefy czystego transportu to specjalnie wydzielone obszary na terenie gmin, które będą miały na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez samochody. Z tego względu do strefy bez żadnych ograniczeń wjadą

-pojazdy bezemisyjne, czyli czysto elektryczne (z zielonymi tablicami rejestracyjnymi),

– w pozostałych przypadkach gminy określą, które pojazdy hybrydowe i spalinowe będą mogły poruszać się po strefie,

Do wjazdu do strefy będą uprawniały wspomniane wyżej naklejki, których wydanie ma kosztować maksymalnie 5 zł.

JAK WYGLĄDA NAKLEJKA UPOWAŻNIAJĄCA DO PORUSZANIA SIĘ PO STREFIE?

Na ośmiokątnej naklejce w kolorze zielonym, oprócz numeru rejestracyjnego i nazwy gminy, która wydała naklejkę, znajdą się także dane dotyczące roku produkcji oraz rodzaju paliwa, którym zasilany jest pojazd (P — benzyna, D — olej napędowy, M — mieszanka paliwo-olej, LPG — gaz płynny propan-butan, CNG — gaz ziemny, H — wodór, EE – pojazd zasilany energią elektryczną). Sposób wydawania naklejki określą w uchwałach rady gmin, a w myśl ustawy o elektromobilności zakaz wjazdu do strefy nie będzie obejmował pojazdów, którymi poruszają się lub są dowożone osoby niepełnosprawne.

Plany powołania strefy czystego transportu oficjalnie ogłosił już Kraków. Podobne zamiary mają również Bydgoszcz, Warszawa, Wrocław, Poznań i być może Lublin.

O to czy i ewentualnie kiedy taka strefa powstanie w Nowym Sączu zapytaliśmy rzecznika Prezydenta Ludomira Handzla. Na odpowiedź czekamy.

Skip to content