Nowa droga i trzeci most na Dunajcu. Przygotowanie projektu potrwa dwa lata

Inwestycja pn. połączenie drogi krajowej nr 87 z drogą wojewódzką nr 969 wraz z budową trzeciego mostu na Dunajcu weszła w II etap. Obejmie on „opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)”.

Całkowita wartość tego etapu to blisko 1 700 000 zł, z czego łączna wartość wsparcia z programu „Mosty dla Regionów” to 1 280 000. Tylko w tym roku koszt tego zadania oszacowano na 320 tysięcy zł z czego 256 tysięcy zł (80% kosztów) będzie pochodzić z rządowego programu „Mosty dla Regionów”. Pozostałe 20% pokryje ze środków własnych Województwo Małopolskie. .

Zakończenie realizacji etapu II zaplanowano na koniec listopada 2024 r.

Dziś (23 marca) podpisano umowę w tej sprawie. Jej sygnatariuszami są Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz Marszałek Woj. Małopolskiego Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka.

Łączyć Polskę tak, by tworzyć szanse do rozwoju mniejszych ośrodków – to dewiza programu „Mosty dla Regionów”. Dzisiaj podpisujemy umowę, która pozwoli na realizację kolejnego etapu zadania łączącego część Małopolski. To inwestycja wieloletnia, na którą czekają okoliczne gminy, a przede wszystkim ich mieszkańcy, ale także turyści i wszyscy odwiedzający region nowosądecki – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Połączenie drogi krajowej 87 z drogą wojewódzką 969 ma usprawnić komunikację w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie. Przeprawa ma być bowiem długo oczekiwaną alternatywą dla tzw. Węgierskiej Bis od budowy której odstąpiono kilka lat temu.

– W latach 2018-2020 samorządy Województwa Małopolskiego, Nowego Sącza, gminy Chełmiec i gminy Podegrodzie opracowały i sfinansowały wielowariantową koncepcję dla tej inwestycji. Nasza współpraca z samorządami przyspieszyła sfinalizowanie tego ważnego dla mieszkańców Małopolski zadania – mówi Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

Zadanie pn. „Budowa połączenia drogi krajowej 87 z drogą wojewódzką 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu” to inwestycja zaplanowana na wiele lat. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego połączenia drogowego pomiędzy DK 87 i DW 969. Powstanie m.in. droga klasy G o długości ok. 3,5 km, most nad rzeką Dunajec o długości ok. 50 m, 5 rond, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Inwestycja połączenia ważnych dróg: krajowej z wojewódzką, pozwoli na poprawę bezpieczeństwa w ruchu lokalnym.

Połączenie usprawni również powiązanie regionu z krajowym i międzynarodowym systemem transportowym, poprawi płynność i odciąży wewnętrzną sieć drogową miasta Nowy Sącz – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Budowa mostu na Dunajcu to ogrom pracy i kosztów. O tym, jak duże jest to zadanie, świadczy nie tylko liczba zaangażowanych podmiotów, ale przede wszystkim łączny koszt inwestycji. 215 mln zł – to całkowity koszt inwestycji. Gdyby nie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego pochodzić będzie łącznie 140 mln zł, nie byłoby mowy o budowie mostu umożliwiającego połączenie drogowe między DK 87 a DW 969 (obwodnicą Podegrodzia). Ufam, że kolejne etapy będą przebiegały sprawnie, a ta wyczekiwana i zarazem największa inwestycja na Sądecczyźnie zostanie doprowadzona do końca zgodnie z planem – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Docelowo w ramach zadania powstanie ok. 530-metrowa przeprawa mostowa na rzece Dunajec wraz z dojazdami łączącymi obiekt z drogą krajową 87 oraz obwodnicą Podegrodzia (drogą wojewódzką 969).

Początek inwestycji planuje się na skrzyżowaniu zachodniej obwodnicy Nowego Sącza (droga powiatowa nr 1583K) z ul. Młyńczyska w miejscowości Podrzecze przy zbiorniku retencyjnym. Dalej nowa droga przebiegać będzie w kierunku północno-wschodnim przez tereny rolnicze, wzdłuż zachodniego wału przeciwpowodziowego Dunajca. W ramach inwestycji przewiduje się także m.in. budowę ronda w Nowym Sączu, skrzyżowania z dodatkowymi jezdniami do obsługi terenów przyległych.

Koniec trasy przewiduje się na projektowanym skrzyżowaniu drogi krajowej 87 (ul. Węgierska) i drogi gminnej nr 293258K (ul. Podmłynie) w Nowym Sączu, po zachodniej stronie linii kolejowej nr 96.

Projektowana przeprawa mostowa będzie posiadała najwyższą klasę obciążenia taborem samochodowym przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r.

Skip to content