STOP przemocy, dyskryminacji, agresji – kobieto rozwiń skrzydła.

To tytuł projekktu realizowanego przez Fundację „Miedzy sztuką a terapią”. Projekt skierowany jest do kobiet z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, które są ofiarami różnego rodzaju przemocy i agresji.

Panie mogą skorzystać z konsultacji prawych i psychologicznych. Fundacja organizuje również spotkania dla kobiet, w tym szkolenie nt. praw człowieka i warsztaty psychoterapeutyczne, a także warsztaty z arteterapii i krótkie szkolenia z samoobrony. W ramach projektu odbędą się również akcje społeczne z wykorzystaniem działań artystycznych, skierowane do lokalnej społeczności, oraz konferencja poświęcona problematyce przemocy wobec kobiet.

Zajęcia są nieodpłatne, o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content