Która sądecka szkoła uczy najlepiej? Ranking Perspektyw opublikowany

Miesięcznik Perspektywy opublikował coroczny ranking najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W województwie małopolskim ranking Perspektyw oceniał 116 liceów.

Jeśli chodzi o Nowy Sącz, w kategorii liceów najwyższe miejsce zajęło Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Bolesława Chrobrego. Szkoła zajęła 106 miejsce w Polsce podnosząc mocno swoją pozycję w stosunku do roku poprzedniego, kiedy uplasowała się na 160 miejscu w kraju. Liceum „akademickie” Chrobrego jest też 8 z najlepiej uczących szkół w Województwie Małopolskim.

14 miejsce w Małopolsce a zarazem 145 miejsce w kraju należy do Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego Jezuitów.

Na miejscu 22 (241 pozycja w rankingu ogólnopolskim) jest natomiast I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Jana Długosza.

Tuż za nim – na miejscu 23 (242 w Polsce) znalazło się Społeczne Liceum Ogólnokształcące „SPLOT”

a II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej jest w tym roku na pozycji 41 (341 w rankingu ogólnopolskim).

Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu osiągnęło w rankingu dość odległą pozycję. To 95 miejsce w Małopolsce.

TECHNIKA

W województwie małopolskim ranking Perspektyw oceniał 116 szkół technicznych.

W rankingu techników, tradycyjnie już, wśród najlepszych w Polsce znalazło się Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu. W tym roku szkoła jest na 8 miejscu. Oznacza to niestety spadek o kilka pozycji, ponieważ w ciągu ostatnich lat zajmowała 2 a nawet 1 miejsce w kraju. Jeśli chodzi o ranking wojewódzki Technikum nr 7 osiągnęło 2 pozycję w Małopolsce.

Miejsce 10 w wojewódzkim rankingu techników (52 w Polsce) należy do Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego (Zespól Szkół Ekonomicznych).

Na 46 pozycji w województwie a zarazem 298 w Polsce jest natomiast Technikum Przemysłu Mody im. B. Barbackiego (Zespół Szkół nr 3)

a na 47 w Małopolsce i 310 w ujęciu ogólnopolskim Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. KEN).

Technikum (Zespól Szkół) w Starym Sączu uplasowało się na 94 miejscu w województwie.

Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych po raz 24. przygotował miesięcznik „Perspektywy”. Kapituła rankingu pod przewodnictwem rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie prof. Barbary Marcinkowskiej brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku liceów uwzględniono też osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych, a w przypadku techników uwzględniono wyniki egzaminów zawodowych.

Skip to content