Złote Jabłko dla generała

Dzisiaj starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył Złote Jabłko Sądeckie generałowi Straży Granicznej Adamowi Jopkowi. Generał mieszka w Moszczenicy Niżnej (gmina Stary Sącz) i obecnie jest komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Nominację generalską odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w listopadzie ubiegłego roku.

– Dziękuję za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju systemu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców oraz turystów przebywających na Sądecczyźnie, a także dobrą współpracę z samorządem Powiatu Nowosądeckiego – mówił starosta Marek Kwiatkowski.

– Gratuluję również awansu na stopień generała Straży Granicznej. Podczas obecnego kryzysu na granicy z Białorusią Polacy dostrzegli ogromną rolę, jaką odgrywa pańska formacja. W imieniu mieszkańców Sądecczyzny dziękuję za wieloletnią służbę, również w naszym rejonie, między innymi w Piwnicznej-Zdroju.

Generał Adam Jopek urodził się w Suchej Beskidzkiej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Ukończył także podyplomowe studia z historii wojskowości na Akademii Obrony Narodowej oraz w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Służbę w Straży Granicznej pełni od 1999 roku, wcześniej służył w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych. Od 2000 roku pełnił kolejno funkcje od specjalisty do komendanta Placówki SG w Piwnicznej-Zdroju w Karpackim Oddziale Straży Granicznej oraz komendanta Placówki SG w Kuźnicy w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Uczestniczył również w misji Agencji FRONTEX na granicy słowacko-ukraińskiej i projektach FRONTEX na granicy litewsko-białoruskiej. 1 września 2016 roku został powołany na stanowisko Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Otrzymał m.in.: Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę, Srebrny Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Srebrny Medal Za Zasługi Dla Straży Granicznej, Brązowy Medal Za Zasługi Dla Straży Granicznej.

zdjęcie: Starostowo Powiatowe w Nowym Sączu
zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Skip to content