Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do naszej redakcji

Również do naszej redakcji dotarli harcerze z Betlejemskim Światełkiem Pokoju. Jak co roku, od wiecznego ognia w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Harcerze odebrali ogień na krakowskim Wawelu. Uroczyste przekazanie odbyło się w kościele św. Kazimierza w Nowym Sączu.

W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content