Umowa na budowę obwodnicy Chełmca podpisana

Dziś w Krakowie, w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), podpisano umowę na budowę obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28 (DK 28). Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Swietelsky Rail Polska oraz Swietelsky AG z siedzibą w Linzu (Austria). Koszt tego ważnego dla mieszkańców Małopolski zadania wynosi prawie 50 mln zł. W wydarzeniu uczestniczył marszałek Witold Kozłowski.

Obwodnica Chełmca jest długo wyczekiwaną i niezwykle istotną dla mieszkańców Sądecczyzny inwestycją. Połączy istniejące już obwodnice Nowego Sącza, poprawiając płynność ruchu w mieście. Liczę, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i już za kilkanaście miesięcy odczujemy poprawę w jakości podróżowania, zmniejszą się korki, a ruch będzie przebiegał płynnie. Obwodnica przejmie ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 28. To wszystko bez wątpienia poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu – wyjaśnia marszałek Witold Kozłowski.

Zgodnie z umową obwodnica ma powstać w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia jej podpisania. Do tego czasu nie będzie wliczony okres zimowy, czyli od 1 grudnia do 31 marca 2022 roku.

Zakres budowy

W ramach przedsięwzięcia, wykonawca wybuduje około półtora kilometra odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz z budową dwóch mostów i dwóch wiaduktów. Ponadto zaplanowano przebudowę i rozbudowę dróg poprzecznych wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Dodatkowo zostanie przebudowany wlot ronda na połączeniu obwodnicy, z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 28 w ciągu ul. Limanowskiej i drogi powiatowej nr 1583 K. Zmodernizowane będzie rondo na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551 K , w ciągu ul. Marcinkowickiej. Zaprojektowana jest również: rozbudowa dróg gminnych, ulic: Batalionów Chłopskich, Leśnej i Węgrzynek, budowa chodników i urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, osadniki i separatory).

Będzie bezpieczniej i wygodniej

Nowa obwodnica poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Droga przejmie ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28, poprawi przepustowość drogi oraz uzupełni obwodnicę Nowego Sącza, łącząc wybudowane odcinki Obwodnicy Północnej oraz nowej drogi powiatowej w kierunku Starego Sącza.

Poprowadzona po nowym śladzie obwodnica, w północnej części Chełmca, ominie jego centrum i umożliwi połączenie sieci dróg krajowych nr 28 i 75 w północno-zachodniej części Nowego Sącza. Przyczyni się to do poprawy istniejących warunków komunikacyjnych, występujących na terenie gminy Chełmiec oraz na odcinku dojazdu do trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego. Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.

Niezbędne decyzje już są

Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 roku. Od września 2019 roku trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym. W listopadzie 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a 1 grudnia 2020 roku został złożony wniosek do wojewody małopolskiego o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji (ZRID). Decyzję podjęto 28 lipca 2021 roku.

Skip to content