Wojna na oświadczenia na Sesji RM

Ostatnia Sesja Rady Miasta Nowego Sącza zaowocowała wydaniem oświadczenia, w którym radni wyrażają swoje wsparcie dla służb mundurowych działających na granicy wschodniej, potępiają wykorzystywanie uchodźców, apelują o wpuszczenie na tereny objęte stanem wyjątkowym organizacji humanitarnych i mediów oraz wzywają do przestrzegania elementarnych zasad demokracji. Treść oświadczania podpisali radni klubów KN i KO.

Co ciekawe, wcześniej do porządku obrad trafiło podobne oświadczenie ale autorstwa grupy rajców z klubu PiS.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content