Sprawne światła samochodowe ważne szczególnie jesienią. Teraz sprawdzisz je bezpłatnie

Od 21 października br. trwa kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii pod nazwą „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. Kampania prowadzona jest we współpracy ze stacjami diagnostycznymi, na których 20 listopada oraz 4 grudnia br. kierowcy, także na Sądecczyźnie, będą mieli możliwość bezpłatnego sprawdzenia świateł swoich pojazdów.

W ramach akcji kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan oświetlenia i ustawienie świateł w swoich pojazdach. W okresie jesienno-zimowym, kiedy szybciej zapada zmierzch i często występują niekorzystne warunki atmosferyczne, warto zwrócić uwagę na stan oświetlenia pojazdów, którego jakość bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Jeśli oświetlenie pojazdu jest nieprawidłowe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności, wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego.

Podczas trwania działań odbędą się ogólnopolskie „dni otwarte” na stacjach diagnostycznych posiadających patronat Instytutu Transportu Samochodowego i Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Aplikacja Yanosik doprowadzi do najbliższej stacji kontroli pojazdów wspierających kampanię. Akcja będzie też promowana poprzez emisję spotu na ekranach firmy Screen Network, co umożliwi dotarcie do jeszcze szerszej grupy uczestników ruchu drogowego.

W kampanię „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego włączyły się trzy stacje diagnostyczne, w których już w sobotę 20 listopada br. będzie można skorzystać z bezpłatnego ustawienia świateł w pojeździe.

– AUTO TEST GROMNIK, Nawojowa, ul. Krynicka 17 (7:00 – 13:30)

– MOTO SOWA, Wielopole 140 (7:00 – 13:00)

– FIDO Dominik Filipowicz, Ptaszkowa 842 (8:00 –

Skip to content