Nova nie będzie odbierać śmieci w Nowym Sączu? W okolicznych gminach też najprawdopodobniej nie

Dziś (10 listopada) w Biuletynie Informacji Publicznej ukazała się informacja z otwarcia ofert postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Nowego Sącza. Otwarcie miało miejsce 5 dni temu – 5 listopada b.r.

W postępowaniu udział wzięły dwa podmioty. Jeden z nich to konsorcjum firm: spółka komunalna NOVA Sp. z.o.o. (partnerzy konsorcjum: Euro – Eko Sp. z. o. o. oraz Kompostech Sp. z. o. o.), drugi to Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. Kwota przewidziana przez miasto na wykonanie zadania to 18 milionów złotych. Nova zaproponowała za swoje usługi 17 999 064,00 zł brutto a firma Empol kwotę o blisko 2 tysiące niższą czyli 17 997 876,00 zł brutto.

Wiele wskazuje na to, że to ona będzie odpowiedzialna za odbiór i zagospodarowanie śmieci z terenu Nowego Sączu. Informacja dotyczy jednak otwarcia ofert a nie wyboru wykonawcy.

Otwarcie ofert w przetargu na odbiór śmieci miało także miejsce m.in w Kamionce Wielkiej, Gródku nad Dunajcem, Korzennej i Łososinie.

W Kamionce Wielkiej w postępowaniu przetargowym ofertę złożyły trzy firmy: NOVA Sp. z o.o. proponując kwotę 1 305 531,00; Konsorcjum firm: Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila (partner:„SZPILA” Wojciech Szpila) z ceną 1 567 620,00 oraz SUEZ Południe Sp. z o.o., która złożyła ofertę najniższą wynoszącą 1 300 590,00.

Do przetargu ogłoszonego w Gródku nad Dunajcem także wpłynęły trzy oferty. Najwyższą z nich zaproponowała spółka Nova. To kwota 2 570 832,00 zł. Nieco niższą kwotę 2 235 448,80 zł złożyło konsorcjum firm: PMP Style Sp. z o.o. (z partnerem FHU „Pałka” Seweryn Pałka). Najniższa natomiast oferta na kwotę 2 158 576,56 zł wpłynęła od firmy SUEZ POŁUDNIE SP. Z O.O.

Wspólne postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ogłosiły gminy: Korzenna i Łososina Dolna. Tu zadanie zostało podzielone aż na 6 części obejmujących poszczególne frakcje odpadów (

  1. Zmieszane (niesegregowane); 2. Odpady z papieru i tektury; 3. Odpady metali, tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe; 4. Opakowania ze szkła; 5. odpady wielkogabarytowe; 6. Leki cytotoksyczne i cytostatyczne.

Oferty wpłynęły dwie: Pierwsza z nich od konsorcjum firm: NOVA Sp. z o. o. (partnerzy konsorcjum to firmy: Euro-Eko Sp. z o.o., oraz Kompostech) oraz druga od przedsiębiorstwa Empol. Szczegółowe kwoty są dostępne w załączniku.

Informacja z otwarcia ofert Nowy Sącz

Informacja z otwarcia ofert Gródek nad Dunajcem

Informacja z otwarcia ofert Korzenna i Łososina Dolna

Informacja z otwarcia ofert Kamionka Wielka

Skip to content