Sądecka Biblioteka Publiczna ma 130 lat

Obchody jubileuszu 130- lecia Sądeckiej Biblioteki Publicznej rozpoczął happening na sądeckim Rynku. Główne uroczystości miały miejsce w sali reprezentacyjnej Ratusza. Były przemówienia, gratulacje i życzenia. Z okazji jubileuszu placówka została odznaczona Medalem Polonia Minor a osoby zasłużone dla biblioteki Krzyżami Małopolski. Srebrny Krzyż otrzymały Marta Treit i Anna Włodyka-Mliczek, a złoty Anna Totoń.

-„Biblioteka w życiu mieszkańców Nowego Sącza jest bardzo ważna. Pokazała to nawet sama pandemia. W momencie, kiedy zostaliśmy zamknięci, staraliśmy się, żeby czytelnicy mieli do nas cały czas dostęp. Zorganizowaliśmy akcję wypożyczania książek przez telefon. Do biblioteki ustawiały się długie kolejki. Sądeczanie pisali do nas, pytali, kiedy biblioteka będzie otwarta. To oznacza, że jesteśmy im bardzo potrzebni” – podkreślał w swoim wystąpieniu Marek Rylewicz, dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej.

Obchody 130-lecia Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego stanowiły doskonałą okazję do przypomnienia sylwetki patrona. Wykład „Józef Szujski a Sądecczyzna” wygłosił dr hab. Tomasz Kargol, a o początkach tej instytucji opowiadał sądecki historyk dr Łukasz Połomski. Jubileuszowym obchodom towarzyszy wystawa „Księgozbiór Józefa Szujskiego i inne skarby biblioteki” zlokalizowana w siedzibie głównej instytucji.

www.malopolska.pl
www.malopolska.pl
www.malopolska.pl
Skip to content