28-latek z Ukrainy zatrzymany w Nowym Sączu

W poniedziałek 28 września funkcjonariusze Wydziału do spraw Cudzoziemców Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali na terenie Nowego Sącza cudzoziemca niepożądanego w RP.

Do zatrzymania doszło podczas kontroli legalności pobytu mężczyzny w okolicach ulicy Barbackiego w Nowym Sączu. Okazało się, że personalia 28-latka z Ukrainy zostały umieszczone w wykazie osób niepożądanych w Polsce, ze względu na wyrok orzeczony przez Sąd Rejonowy w Nowy Sączu.

Cudzoziemiec, w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, został skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Ponadto, orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez okres 4 lat.

W związku z tym, że dane 28-latka figurują w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wydał decyzję administracyjną zobowiązującą mężczyznę do powrotu na Ukrainę. Dodatkowo wobec cudzoziemca orzeczony został 3-letni zakaz ponownego wjazdu do wszystkich krajów strefy Schengen.

Skip to content