Warsztaty, obóz i wycieczka dla rodzin. Sursum Corda zaprasza do udziału w projekcie

Projekt nosi nazwę „ Pakiet dla Rodzin – Szczęśliwi rodzice szczęśliwych dzieci” a rekrutacja do niego ruszy 5 września. Aby zgłosić swój udział trzeba dokonać elektronicznego zgłoszenia (formularz jest dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia). Udział w projekcie mogą wziąć tylko rodzice z dziećmi. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja zwrotna o zakwalifikowaniu do udziału projekcie zostanie wysłana drogą e-mailową na adres podany w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.

A sam projekt „Szczęśliwi rodzice szczęśliwych dzieci” to cykl działań wspierających rodziny i wzmacniających więzi rodzinne. Jest adresowany do min. 50 osób (tj. rodziców i dzieci) z subregionu sądeckiego Małopolski, głównie obszarów wiejskich, tj. gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, a jego realizacja jest zaplanowana na lata 2021-2022.

Projekt ukierunkowany jest na podnoszenie kompetencji wychowawczych poprzez warsztaty „Szkoły dla rodziców” ale nie tylko. Oferuje też mnóstwo rodzinnych aktywności rekreacyjno-turystycznych takich jak: dwudniowa wyprawa z elementami survivalu oraz jednodniowa wycieczka do parku rozrywki. Ma to służyć budowaniu
więzi i relacji w rodzinach.

W ramach Projektu realizowane będą następujące działania:

  1. Szkoła dla rodziców” – warsztaty umiejętności wychowawczych, trwające łącznie 28 godzin dydaktycznych i obejmująca 7 modułów:
  • Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami?
  • Pochwały i docenianie dzieci,
  • Zachęcanie do współpracy,
  • Zachęcanie do samodzielności,
  • Kary czy konsekwencje?
  • Uwalnianie dzieci od grania ról,
  • Skuteczny rodzic – podsumowanie

2. Konsultacje wspierające dla rodzin – uczestników projektu obejmiemy profesjonalnym wsparciem konsultacyjnym. Dwa razy w miesiącu, w wyznaczonym terminie, dostępni będą specjaliści ( m.in. psycholog, pedagog, logopeda, prawnik, mediator, specjalista ds. rodziny), którzy udzielać będą porad, po wcześniejszym umówieniu na wizytę. Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną, dopuszczamy możliwość udzielania porad za pomocą środków komunikowania się na odległość.

3. Integracja i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspomaganie wspólnych aktywności. Raz w miesiącu, w okresie od września 2021 r. do listopada 2022 uczestnicy projektu, będą dostawać poprzez wiadomość na adres e-mail, propozycje wspólnego, rodzinnego spędzenia czasu, a także zadania do wykonania w swojej rodzinie.

4. Jednodniowa wycieczka wycieczka autokarowa do parku rozrywki „Energylandia” w Zatorze, gdzie uczestnicy będą mieli zapewniony przejazd, wyżywienie oraz bilety wstępu do Strefy Familijnej.

5. Dwudniowy obóz rodzinny w górach na terenie Małopolski, gdzie uczestnicy będą mieli zapewniony nocleg w jednym ze schronisk oraz wyżywienie. Ponadto, wezmą udział w rodzinnych warsztatach survivalu, gdzie nauczą się m.in. rozpalać ogień różnymi metodami,pozyskiwać i uzdatniać wodę, przygotowywać posiłek, budować tymczasowe schronienie, posługiwać się technikami nawigacyjnymi. Wyjazdy zorganizowane będą w okresie ciepłej pogody i będą dostosowane do wymogów
sanitarnych, związanych z epidemią COVID-19, co znacznie ograniczy ryzyko zarażenia oraz zagrożenie nieodbycia się wyjazdów.

6. Uczestnicy projektu będą wnosić opłaty częściowe na pokrycie kosztów udziału w projekcie. Będzie to symboliczna opłata w wysokości 10 zł od osoby na survival oraz 20 zł od osoby na wyjazd do parku rozrywki.

Skip to content