Liczba zaszczepionych w regionie będzie decydować o obostrzeniach

Czwarta fala koronawirusa ma wyglądać inaczej niż poprzednie. Dane płynące z Europy Zachodniej wskazują, że ta sama liczba zakażeń skutkuje mniejszą liczbą osób wymagających leczenia szpitalnego.

Mimo to, w przypadku pojawienia się lawinowej ilości zakażeń rząd prawdopodobnie wprowadzi obostrzenia.

Będą one polegać, podobnie jak miało to miejsce kilka miesięcy wcześniej na wprowadzaniu zielonych, żółtych i czerwonych stref. Tym razem decydujące będzą nie tylko liczba nowych zakażeń na 10 tys. mieszkańców ale i poziom wyszczepienia mieszkańców danego regionu.

Chcielibyśmy, aby strefy były definiowane na poziomie powiatów. Zaszczepienie populacji w danym regionie jest bardzo ważnym parametrem, który mówi o tym, jakie jest ryzyko zakażeń oraz obciążenie lokalnej infrastruktury szpitalnej. Patrząc na to, że w województwach powiaty miejskie są o wiele lepiej wyszczepione, a powiaty wiejskie nieco gorzej, to wewnątrz województw różnice są o tyle duże, że ten poziom definiowania stref powinien zejść na poziom powiatowy – przyznał Adam Niedzielski w trakcie konferencji prasowej.

Będą zmiany w sposobie wyliczania wskaźników

Minister zapowiedział również, że dotychczasowe wytyczne, według których powiaty były klasyfikowane do stref, ulegną zmianie. W poprzednim podziale powiat zaliczany był do strefy żółtej, gdy liczba zakażonych na tysiąc mieszkańców wynosiła więcej między 6 a 12 zakażonych na 10 tys. mieszkańców, a do czerwonej powyżej 12. 

Chcemy dokonać podwójnego przeskalowania. Patrząc na doświadczenia krajów Europy Zachodniej, widzimy, że w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, że ta sama liczba zakażeń przekłada się na 40-50 proc. mniej hospitalizacji. Wstępnie będziemy chcieli podnieść te progi co najmniej dwukrotnie – wyjaśnił minister zdrowia. 

Jeżeli dany powiat jest według zakażeń klasyfikowany będzie do strefy czerwonej, ale jego wyszczepienie jest powyżej średniej krajowej, to będzie strefą żółtą – podsumował. 

Liczba zaszczepionych w powiatach województwa małopolskiego

W całej Polsce zaszczepionych zostało 50,14 % osób. Najwięcej w woj. mazowieckim (5 612 718); w woj. śląskim (4 303 441); wielopolskim (3 422 344). Nasze województwo jest na 4 miejscu pod względem liczby szczepień. W Małopolsce zaszczepionych jest 3 058 587 osób).

Jeśli chodzi o podział na regiony, w województwie małopolskim największa liczba zaszczepionych jest w Krakowie (1 163 651), tuż za stolicą województwa plasuje się powiat krakowski, gdzie szczepionkę przeciw Covid -19 przyjęło 155 389 osób.

W Nowym Sączu zaszczepionych jest 62 351 mieszkańców. W powiecie nowosądeckim jest ich 127 755, w powiatach gorlickim i limanowskim – odpowiednio 84 146 oraz 86 394.

Skip to content