Nowa linia autobusowa w strefie transgranicznej na trasie Chochołów – Sucha Hora

W środę, 25 sierpnia odbyło się uroczyste podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy Województwem Małopolskim a Krajem Żylińskim dotyczące nawiązania współpracy w związku z utworzeniem linii autobusowych w strefie transgranicznej na trasie Chochołów – Sucha Hora. W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, Konsul Generalny Słowacji Tomáš Kašaj oraz Michał Pierzchała Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu w UMWM.

To dobra wiadomość dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasz region. Nowa linia autobusowa w strefie transgranicznej umożliwi płynną wymianę pasażerów pomiędzy naszymi krajami. Otrzymywaliśmy sygnały i informacje,  że połączenie jest potrzebne. Będzie służyło nie tylko mieszkańcom przygranicznych miejscowości, ale także turystom, którzy będą gościć w tych stronach i korzystać z ich walorów turystycznych

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

Rozkłady jazdy autobusów zostaną skoordynowane w taki sposób, aby pasażerowie zamierzający podróżować pomiędzy naszymi państwami, mogli podróżować płynnie, bez zbędnego oczekiwania na granicy

– dodał  marszałek Witold Kozłowski.

Ta linia jest doskonałym przykładem dobrej współpracy partnerów, a co za tym idzie niesie korzyści dla podróżujących. Chcemy usprawnić komunikacyjnie wiele miejsc, aby ułatwić mieszkańcom i turystom podróż

– mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dotychczas Województwo Małopolskie zadecydowało o samodzielnym udzieleniu zamówienia na obsługę linii Bukowina Tatrzańska – Zakopane – Chochołów, z jednoczesnym zapewnieniem dalszej podróży na terytorium Republiki Słowackiej. Finansowanie powyższego projektu odbywało się bez partycypacji finansowej ze strony słowackiej, a środki na jej utrzymanie na obszarze Polski  pochodziły z budżetu Województwa Małopolskiego, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz wpływów osiąganych ze sprzedaży biletów. Taki model funkcjonowania traktowany był przez Województwo Małopolskie jako rozwiązanie przejściowe, pozwalające zbadać zapotrzebowanie na tego typu usługi wśród mieszkańców naszych regionów oraz turystów.

Przypomnijmy, w lutym br. odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Województwa Małopolskiego oraz Kraju Żylińskiego. Na spotkaniu ustalono między innymi, że każda ze stron zapewni transport autobusowy tylko do swojej granicy państwowej, tj. Województwo Małopolskie uruchomi linię autobusową do granicy państwowej ze Słowacją, do przejścia granicznego Chochołów – Suchá Hora, podobnie Kraj Żyliński – po swojej stronie do granicy. Obie strony zobowiązały się skomunikować rozkłady jazdy linii autobusowych tak, aby możliwe było zapewnienie przesiadki pasażerów na granicy.

Województwo Małopolskie uruchomiło linię do granicy polsko – słowackiej od dnia 1 kwietnia br., natomiast Kraj Żyliński uruchomił linię po stronie słowackiej w maju, po czym wystąpił do Województwa Małopolskiego z prośbą o modyfikację kursów linii i dostosowanie rozkładu jazdy do linii obsługiwanej po stronie słowackiej. Jak się okazało, linia po stronie słowackiej kończy bieg w Suchej Horze, tj. około 400 m od przejścia granicznego.

Rozkład jazdy linii autobusowej został dostosowany do rozkładu jazdy linii po stronie słowackiej.  Przedstawiciele Kraju Żylińskiego poinformowali, że linia po stronie słowackiej zostanie przedłużona do przejścia granicznego po uzyskaniu przez stronę słowacką stosownej licencji.

Skip to content