Ruszyły prace konserwatorskie na Starym Cmentarzu

Adam Janczy, konserwator dzieł sztuki rozpoczął prace przy sporządzeniu programów konserwatorskich dla wszystkich nagrobków, które dotrwały do naszych czasów na Starym Cmentarzu. Przygotowanie takiej dokumentacji jest niezbędne, by w przyszłości wystąpić o zgodę na renowację danego nagrobka, lub wpisania go na listę zabytków. Dokumentacja dokładnie określi z jakiego materiału i kiedy zostały wykonane pomniki oraz jakie prace trzeba wykonać, by przywrócić je do stanu świetności. Prace potrwają do końca roku.

– Na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej otrzymaliśmy 8 tysięcy złotych dotacji z konkursu „Ochrona Zabytków Małopolski” organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Wartość całego projektu to 13 tysięcy 837 złotych i 50 groszy. Wierzymy, że w przyszłym roku uda się nam odnowić pierwszy z nagrobków – mówi Bartosz Niemiec, wolontariusz Fundacji Nowe Kierunki.

Zdaniem Adama Janczego te nagrobki, które mają zachowaną formę architektoniczną oraz detal rzeźbiarski, będzie można niemal w 100 procentach zrekonstruować. Niestety większość z zachowanych pomników jest w opłakanym stanie i odtworzony może zostać jedynie ich kształt. Będą też mogły zostać zakonserwowane relikty tych nagrobków, które pozostały do naszych czasów we fragmentach. – Cieszę się, że uczestniczę w tym projekcie. Uważam, że należy ratować to miejsce przed zapomnieniem. Są to przykłady bardzo wartościowych nagrobków zarówno pod względem historycznym, jak i estetycznym. To bardzo dobra szkoła kamieniarska. Poza tym jest to wizytówka Nowego Sącza i to prawie w samym centrum miasta. Nagrobki pochodzą z XIX wieku, w większości są neogotyckie i nawiązują do charakteru naszego miasta. Nie wyobrażam sobie, aby ten problem nie został rozwiązany. Pochowano tu przecież wielu znakomitych nowosądeczan – mówi Adam Janczy.

Fundacja Nowe Kierunki rozpoczęła akcję „Ocalmy Stary Cmentarz” pod koniec ubiegłego roku. Wolontariusze regularnie sprzątają ten teren, a 1 listopada 2020 roku zapalili znicze przy nagrobkach, którymi nie ma się już kto opiekować. – Przywracamy pamięć o tym miejscu i o tych osobach, które tam spoczywają. To przecież najstarsza nekropolia w Nowym Sączu, która popadła w zupełne zapomnienie. A to właśnie tam pochowane są wybitne postaci z historii naszej Małej Ojczyzny – powstańcy listopadowi i styczniowi, lekarze, duchowni, włodarze naszego miasta i burmistrzowie, jak Johan Johanides, który wsławił się wybrukowaniem sądeckiego Rynku, czy wiceburmistrz Leon Pyszyński. Nie wolno nam zapominać o tej części naszej historii i dziedzictwa – podkreśla Bartosz Niemiec.

Fundacja Nowe Kierunki cały czas prowadzi zbiórkę pieniędzy na odnowienie cmentarza. Datki można wpłacać na portalu zrzutka.pl. Link znajdziemy na stronie internatowej akcji ocalmystarycmentarz.pl

Skip to content