Zielone światło dla obwodnicy Chełmca – konferencja prasowa

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. „zrid”) dla zadania „Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28”. Obwodnica ta ominie także od północnego zachodu Nowy Sącz. Wydany dziś „zrid” obejmuje odcinek o długości ponad 1400 m.

Zakres planowanych prac obejmie między innymi:

  • budowę ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasmowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego);
  • budowę obiektów inżynierskich, tj. dwóch mostów i dwóch wiaduktów;
  • przebudowę i rozbudowę dróg poprzecznych oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej;
  • przebudowę wlotu ronda na połączeniu obwodnicy w ciągu DK nr 28, a także ronda na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551K w ciągu ul. Marcinkowickiej;
  • rozbudowę dróg gminnych, budowę chodników i urządzeń ochrony środowiska takich jak ekrany akustyczne, osadniki i separatory. 

Decyzja została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że można od razu zaczynać prace. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie. Harmonogram realizacyjny przewiduje wykonanie prac w latach 2022-2023. Inwestycja jest wpisana do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Skip to content