Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców

1 lipca wszedł w życie obowiazek złożenia deklaracji dotyczący źródeł ogrzewania. Dearację muszą złożyć zarówno właściciele budynków jednorodzinnych, zarządcy budynków wielorodzinnych oraz właściciele lokali handlowo-usługowych.

Czas na złożenie to 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących oraz 14 dni w przypadku nowo powstałych obiektów. Deklarację można złożyć osobiście w urzędzie miasta lub przez internet, druk do pobrania na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ Za niezłożenie deklaracji w terminie możemy zapłacić karę grzywny.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma być elementem walki ze smogiem.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content