Radni zgodzili się na powstanie Sądeckiej Organizacji Turystycznej. Więcej pytań niż odpowiedzi

Projekt uchwały zakładał utworzenie przez Miasto Nowy Sącz wraz z innymi uprawnionymi podmiotami Lokalnej Organizacji Turystycznej działającej w formie stowarzyszenia o nazwie Sądecka Organizacja Turystyczna oraz przystąpienie Miasta Nowego Sącza do tego stowarzyszenia. I choć pomysł powołania podmiotu działającego na rzecz turystyki spodobał się wszystkim pytań i wątpliwości nie brakowało. Radni pytali m.in. o to, kto jest organem założycielskim stowarzyszenia, kto będzie jego członkiem i kto będzie miał wpływ na powoływanie kolejnych podmiotów.

Skip to content