Miasto przeznaczy milion złotych na dokapitalizowanie spółki NOVA

Milion zł na podniesienie kapitału spółki NOVA – radni podczas wtorkowej Sesji Rady Miasta dyskutowali o wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej. To jedna z propozycji w ramach procedowanego projektu, pieniądze na ten cel pochodzą z tzw. wolnych środków.

Jak mówił v-ce prezes spółki Dawid Bednarski, na wzrost rekompensaty wpływa kilka czynników, m.in. podwyżka cen za unieszkodliwianie odpadów, wzrost ilości odpadów zielonych oraz wysokość tzw. opłaty środowiskowej.

Wątpliwości do kolejnego już dofinasowania spółki mieli radni klubu PiS WNS. Radna Teresa Cabała przypomniała, że ceny za odbiór odpadów w mieście nie różnią się zbytnio od cen w sąsiednich gminach, które, w przeciwieństwie do Nowego Sącza, nie mają ani składowiska ani spółki miejskiej zajmującej się odbieraniem śmieci.

Z kolei radny Wojciech Piech stwierdził, że jego wątpliwości nie budzi algorytm wyliczenia kosztów ale sposób zarządzania spółką.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content