Czy dopłaty do wody zostaną utrzymane?

Czy mieszkańcy Nowego Sącza będą mogli w dalszym ciągu korzystać z dopłat do wody i ścieków. O tym, podczas najbliższej sesji, zadecyduje Rada Miasta.

Uchwalone w grudniu, na wniosek klubu PiS WNS dopłaty, obowiązywały tylko do 27 maja – do kiedy obowiązywała taryfa. W związku z tym, że od 28 maja wejdzie w życie nowa tryfa (ceny wody pozostają na tym samym poziomie, ceny za odbiór ścieków są trochę niższe) radni PiS WNS wniesli nową uchwałę kontynuującą dopłaty.

Zgodnie z uchwałą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rady gmin mogą podejmować uchwały o dopłatach do taryf. Zresztą mieszkańcy Nowego Sącza, podobnie jak okolicznych gmin, z takich dopłat korzystają już z od kilku lat.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content