Ósmoklasiści pisali próbny egzamin

Język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Z tych przedmiotów, w ostatnich dniach uczniowie klas ósmych pisali próbny egzamin. Testy miały być łatwiejsze ponieważ ze względu na zdalny system nauczania nie udało się zrealizować całej podstawy programowej.

Skip to content